زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

تصورش هم موجب خوش‌خوشان می‌شود.

چشم باز می‌کنید صدای سوت قطار پیشرفت آسید ابراهیم محرومان‌نواز؛ می‌خواهد تو را به سرزمین خوشبختی‌ها و اقتدار و عزت ببرد.

کمی دلت می‌لرزه وقتی مخبرالدوله صادق‌الوعد را جلو قطار کنار دست لوکومتیوران!! می‌بینی. خوب که دقت می‌نمایی ریلش را تیم فنی اقتصادی خودکفاگرا طراحی کرده که گفته می‌شود: روی هوا بطرف فضاست.

کمی دورتر صدای سوت قطار (شازده رضاخان) می‌آید تمام اتوماتیک حتی پله و سکویش برقی غربی و آن‌ورِ آبی است ولی یادشان رفته ریل‌گذاری کنند چندتا هم بمب‌انداز و تروریست شناخته شده و با سابقه لباس شیک پوشیدند و با هزار آرایش و ویرایش مهماندار قطارند.

کدام را سوار شوید نمی‌دانم ولی همه فعلا تو را ملت عزیز می‌خوانند و خوشبختی و عزتت را می‌خواهند افسوس که از بلندگوی ایستگاه ترانه‌ای پخش می‌شود و خواننده با لحن حزین می‌خواند:
خبر از حال من چه داری؟
گل سنگم… گل سنگم… آخ دل تنگم!…

زبان‌دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/CXUYQ
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا