یزدفردا:جلسه شورای هماهنگی حفاظت از منابع آب و دشت پایلوت شهرستان ابرکوه با حضور محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و جمعی ازمدیران و مسئولین در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان در سی و یکمین نشست شورای حفاظت منابع آب اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و آمارهاي موجود، ناپایداري سفره هاي آب زيرزميني و نشست زمین و فروچاله ها در دشت های ابرکوه و یزد- اردکان  نشان از شروع نابودي آبخوان ها در اين مناطق دارد كه هشدار و بحراني است كه بايد جدي به ان توجه كرد.


فرماندار ابرکوه نيز با اشاره به وضعیت آبخوان ابرکوه که یکی از 10 دشت ممنوعه کشور است گفت:  برای مقابله با کمبود آب با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی می باشد باید بر اصلاح الگوی کشت مناسب و کم آبخواه توسط جهاد کشاورزی اقدامات جدی صورت گیرد.

کاظمی نسب برلزوم حفاظت ازمنابع آبهای زیر زمینی تأکید کرد و افزود: به دلیل محدودیت منابع آب باید منابع آب های سطحی و زیرزمینی موجود رابه خوبی شناسایی و بهره برداری از آنها به صورت برنامه ریزی شده و دقیق صورت گیرد.

وی برای ترویج روش های درست مصرف کردن منابع آب اظهار کرد: وظیفه ما برنامه ‌ريزی و ايجاد هماهنگی جهت افزايش آگاهی‌های همگانی از وضعيت منابع آبی و خطرات ناشي از بهره‌برداری غيرمجاز و اضافه برداشت از آب‌های زيرزميني با برگزاری جلسات و تبلیغات محیطی است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا