به نام خدا

حضور محترم رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي

سلام عليكم

با احترام و ادب كوتاه مي نويسم تا شايد خوانده شود بنده ازشما درخواست دارم در سفر خود به استان يزد به جاي ابركوه به خاتم يا دستگردان سفر كنيد شايد بپرسيد چرا ؟ به اين دليل كه اولا منطقه دستگردان و  شهرستان طبس به مراتب محروم تر از ابركوه هستند وهمينطور شهرستان خاتم به مراتب از ابركوه محروم تر هستند ثانيا استاندار يزد خود اهل ابركوه است و هرچه هم كه نباشد با آنها ارتباط دارد و به آنجا توجه خواهد شد ثالثا اين شك ايجاد نمي شود كه استاندار با جانبداري از منطقه خود شما را به ابركوه دعوت كردند خلاصه هر جوري فكر كنيم اگر به پيشنهاد بنده عمل شود به عدالت نزديك تر است .

نامه وارده - يك مسلمان دلسوز نظام

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا