یزدفردا"سرویس اجتماعی"خبرهای پلیسی"ماموران پلیس شهرستان اردکان این استان در بازرسی از یک مسافر اتوبوس مسیر "یزد- ساری" دو کیلو تریاک را از دور کمر وی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان در گفت و گو با خبرنگار پلیس، گفت: روز گذشته ماموران پلیس این شهرستان در بازرسی از یک مسافر 28 ساله اتوبوس مسیر "یزد- ساری"، دو کیلو تریاک را به صورت جاساز از دور کمر وی کشف کردند.

سرهنگ "سیدرضاصادقیان" افزود: متهم مقدار دو کیلو تریاک را دور کمر خود جاساز کرده بود و قصد انتقال به شمال کشور را داشت که با توجه به رفتار و حالات مشکوک وی، ماموران پلیس این شهرستان وی را مورد بازرسی قرار دادند و دو کیلو تریاک را کشف کردند.

صادقیان، یادآور شد: متهم جهت انجام بازجویی و تکمیل پرونده به اداره پلیس، منتقل شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا