اعضای کمیته‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعیین شدند.

یزدفردا:اعضای کمیته‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعیین شدند.

اعضای کارگروه‌های هفت‌گانه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نشست امروز این کمیسیون تعیین شدند که اعضای آن‌ها به شرح زیر است:

کارگروه اقتصادی: بهروز محبی نجم‌آبادی، محسن زنگنه، ولی اله فرزانه و جعفر قادری

کارگروه دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس: رحیم زارع، علیرضا شهبازی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، سیدشمس‌الدین حسینی، مجتبی رضاخواه، محمدرضا دشتی، رجب رحمانی، احسان ارکانی، آرش زره‌تن، عیسی جعفری، مهرداد گودرزوند، محسن زنگنه، غلامحسین کرمی و ولی الله فرزانه

کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی: سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، جبار کوچکی نژاد، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، غلامحسین کرمی و احسان ارکانی

کارگروه امور عمومی و دفاعی: احسان ارکانی، جبار کوچکی‌نژاد، ولی اله فرزانه، محمدرضا دشتی و الیاس نادران

کارگروه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال: مجتبی رضاخواه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محسن زنگنه و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی

کارگروه برنامه‌ریزی، آمایش و آمار: محمد خدابخشی، ولی‌اله فرزانه، محمدرضا دشتی و مجتبی رضاخواه

کارگروه اصلاح ساختار بودجه: سیدشمس‌الدین حسینی، محسن زنگنه، جعفر قادری، محمد خدابخشی، مهرداد گودرزوند، مجتبی رضاخواه، رجب رحمانی/

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا