فاز اول گازکشی داخل شهر بافق با آن همه سرو صدا که از  کلنگ زنی های تبلیغاتی و انتخاباتی برخاست  و آن همه شعار که چند روزه شروع و تا چه زمانی به پایان می رسد از سال گذشته تا کنون مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است.

گذشته از کند و کاریهای بی اصول توسط پیمانکار و استفاده از وسایل حفاری غیر متعارف در شهر تا نحوه پر نمودن چاله های ایجاد شده و آسفالت نیمه کاره ،آن هم پس از چندین ماه این دست و آن دست کردن، تبدیل شدن کانال گاز بلوار انقلاب به چاله سرویس پس از روئیدن علف در آن  موضوعی است که از چشمان تیز بین دوربین «بافق فردا» پنهان نمانده است . خدا عاقبت این گاز کشی را بخیر گرداند.

2013-04-12 17.39.18

 

 

128

 

 

2013-04-12 17.42.11

 

 

2013-04-12 18.11.00

 

 

2013-04-12 17.38.45


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا