نامه به رهبر 2

 رهبر عزيز تر از جانم اينجا سبزدشت است كه نه استاندار اهل اينجاست نه فرماندار ؟

اينجا تنها جائي است كه تنها استاد عاصي استاندار سابق پايش رابه اينجا گذاشته شده است .

اينجا استاندار ندارد ولي شهدائي دارد كه از يك روستاي يك خانواري به انقلاب هديه شده است .

شنيديم و خوانديم كه ابركوه محل حضور رهبر فرزانه انقلاب است و مي دانيم و مطمئنيم كه رهبر به نقاط محروم اهتمام دارند .

 منطقه سبزدشت شامل حدود سي پارچه آبادي ريز و درشت است كه در انقلاب و جنگ تحميلي هم دين خود به نظام را ادا نمودند.

ما در اين منطقه روستائي داريم كه يك خانوار دارد و يك شهيد هم تقديم نظام نموده است .
در اين رو.ستاها بر خلاف ابركوه و خاتم كه چاههاي عميق آن را تبديل به قطب كشاورزي نموده نه تنها چاه عميقي وجود ندارد. بلكه چشمه هاي آب شور آن نيز ديگر آب ندارد ودرختان اكثر اين آبادي ها پسته بوده كه در حال خشك شدن است و مردم بيچاره اين مناطق به زعفران كاري روي آورده اند .
از بي مهري دولتهاي قبلي همين بس كه پس از تلاش گسترده مردم اين منطقه و الحاق آن به استان يزد يك مسير براي ترددشان آسفالت نمودند كه مسير اين روستاها را 50 تا 70 كيلومتر دور تر نموده و خود باعث مهاجرت بيشتر مردم به شهر ها شد و اكثر اين روستاها در حال خالي شدن است و چند كارخانه نيمه كاره هم در زماني كه زير نظر استان كرمان بود راه اندازي شده بود پس از الحاق به يزد و احداث راه آسفالته به خاطر طولاني تر شدن راه ،تعطيل شد .
معادن كوشك و پاوادانا هم در اين مناطق روزگاري روستائيان را ساپورت مي كرد كه الان كوشك تعطيل و پاوادانا هم نيمه فعال است .

از راه بگوئيم يك جاده قديمي به نام (جاده گزو )داشتيم كه راه اين روستاها تا بافق را 20 دقيقه تا نيم ساعت كرده بود در حالي كه شوسه و خاكي بود .در زمان احداث راه جديد رئيس محترم جهاد بافق اهل روستاي گزستان با چهار خانوار بود براي اينكه جاده از كنار روستاي خودشان عبور كند راه مردم كل منطقه را 50 تا هفتاد كيلومتر دور زدند و بارها خانواده شهدا و مردم، دولتمردان را دعوت نموده و با نداريهايشان گاو و گوسفند جلويشان كشتند و انها ميل نموده و رفتند .
و هميشه بهانه محيط زيست مردم را به تباهي كشيدند و در صورتي كه جاده گزو كه مسير را به كمتر از نصف كاهش مي دهد با سابقه دويست ساله دارد .

بله اينجا محل نزديك شدن به خداست ،روستاهاي بكري كه هنوز فرهنگ مبتذل غرب را تجربه نكرده ومردمي دارد كه با كشاورزي و چوپاني زندگي مي كنند .

ما حضور رهبر فرزانه  را نه براي اعتبارات مي خواهيم نه براي  توجه دولتمردان به منطقه ما مي خواهيم رهبر فرزانه با حضورشان در اين مناطق هواداران پابرهنه خود را ببينند كه هنوز عاشق بيعت با مولايشان هستند .و هرگز درخواست مشابه را در سفر دولتمردان ننموده و نخواهيم نمود .

ما مي خواهيم رهبر مان را در اين منطقه دور افتاده ببينيم و حضورش را با جان دل لمس نموده و  ارادتمان را  به ولايت مطلقه فقيه ابراز نمائيم ،ما مي خواهيم به كوردلان ثابت نمائيم كه رهبر معظم انقلابمان هنوز فدائي هائي دارد كه بدون توجه به ماديات و زرق و برق دنيا پرستي به مولايشان عشق مي ورزند .

به هر حال اگر رهبر به اين مناطق سفر مي نمودند قطعا متوجه مي شدند كه وفادار ترين افراد به نظام مقدس از اين روستاها رشد و نمو نموده اند و چه در زمان طاغوت و چه در زمان جمهوري اسلامي فداي كم لطفي مديران شده اند .
بله اينجا سبزدشت است
بله اينجا شيطور است يا سادات ش .
اينجا بركوئيه است با مردم نجيبش .
اينجا مومن آباد است با مردم صبورش .
اينجا سعيد آباد است كه متروكه شده .
اينجا موري آباد است با مردم پر تلاشش .
بله اينجا علي آباد است با مردم با صفايش .
اينجا حسين آباد است با مردم متدينش .
اينجا باجگان است با مردم تحصيلكرده اش .
اينجا شريف آباد يك خانواري است كه شهيدش در آن مدفون است .
اينجا بساب است با كارخانه نيمه جان ماكاروني و مردم اهل دلش .
اينجا گرگين آباد است با دو خانوار جمعيت .
اينجا حاجي آباد است كمكوئيه و خوسف وقطرم و شادكام و ده كو ، .......
بله اينجا در كنار بافق گرم منطقه سردسير استان يزد است كه با بي آبي دست به گريبان است .
بله اينجا جائي است كه تا چند سال ديگر نه آب است نه آباداني .
بله اينجا جائي است كه مردمش مجبورند در شهر كارگري كرده و در روستا زندگي نمايند .
بله اينجا در مرز حمل قاچاق مواد مخدر است بدون حتي يك قاچاق چي ؟

در پايان اميدواريم كه رسانه يزدفردا اين اجازه را به ما بدهد كه مطلبمان منتشر تا شايد زماني كسي در دلمان را به گوش مولايمان برساند .

سبزدشتي مريد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا