یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين ميزان كمك هزينه پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غير دولتي براي نگهداري ، خدمات توانبخشي ، آموزشي و حرفه آموزي معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان بهزيستي كشور موضوع رديف 131500 قانون بودجه سال 1394 كل كشور     
این مقرره در جلسه مورخ 1394/07/11 هیئت وزیران تصویب و با شماره 89484مورخ 1394/07/11از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.


دریافت متن کاملdownlod

منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا