یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص واريز مبلغ 200 ميليون دلار به حساب اعلامي صندوق ضمانت صادرات ايران و به حساب هر يك از صندوق هاي تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ، بيمه فعاليت هاي معدني ، توسعه و حمايت از صنايع دريايي ، ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك توسط بانك مركزي     
این مقرره در جلسه مورخ 1394/07/12 هیئت وزیران تصویب و با شماره 90088مورخ 1394/07/12از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod
منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا