یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16ه مورخ 6 ارديبهشت 1373 و اصلاحات بعدي آن     
این مقرره در جلسه مورخ 1394/07/15 هیئت وزیران تصویب و با شماره 92695مورخ 1394/07/15از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod


منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا