یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ( ماموران ثابت ) در كشورهاي عراق ، افغانستان ، پاكستان ، لبنان ، ليبي ، يمن ، بحرين ، سوريه و سومالي به عنوان كشورهاي داراي شرايط ويژه     
این مقرره در جلسه مورخ 1394/08/03 هیئت وزیران تصویب و  با شماره 104105مورخ 1394/08/11از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا