یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.


 قانون 49563 : قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايرانقانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران


ماده واحده – در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي، هرگونه نتايج مذاكرات هسته اي با كشورهاي (۱+۵) در صورتي معتبر است كه الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:


۱- لغو تحريم ها بايد به طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.


۲- آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايتهاي هسته اي است و دسترسي به اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.


۳- هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.


تبصره ۱- براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي، نتيجه مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.


تبصره ۲- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يك بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كند.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


علي لاريجاني


 

 

 

 


 

منتظر انتشار قواین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا