یزدفردا" در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.


قانون 8120 : قانون مكلف بودن دولت در تهيه لايحه اي جهت نگهداري و تربيت ايتام بي بضاعت


قانون مكلف بودن دولت در تهيه لايحه جهت نگهداري و تربيت ايتام بي‌بضاعت

ماده واحده - دولت مكلف است براي نگهداري و تربيت ايتام بي‌بضاعت تحت نظر اداره امور سرپرستي وزارت دادگستري لايحه جامع‌الاطرافي ‌ظرف سه ماه از تاريخ اين قانون تهيه و به مجلسين تقديم نمايد.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ۱۳۴۶/۳/۸ بتصويب مجلس سنا رسيده‌ بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي
منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا