یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.قانون 49531 : قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش


قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش

موضوع استفساريه:
آيا دانشجويان ورودي آزمون كارداني به كارشناسي سال ۱۳۸۸ دانشكده هاي تربيت دبير مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۹۱ مي‌باشند؟

پاسخ:
بلي، دانشجويان ورودي آزمون كارداني به كارشناسي سال ۱۳۸۸ دانشكده هاي تربيت دبير مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۹۱ مي‌باشند.

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹ /۲ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

 منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا