یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 

 

 


 

 مجموعه قانون مدنی - چاپ دهم (ویرایش نهم)

مشتمل بر:

قانون مدنی؛

نظرات شورای نگهبان؛

آرای وحدت رویه و اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور؛

بخشنامه های قوه قضاییه؛

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

زیرنویس های توضیحی و تنقیحی؛

فهرست های راهنما؛

واژه نامه تفصیلی – مفهومی؛

و...

دریافت صفحات اولیهdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا