یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری - چاپ دوم

مشتمل بر:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392؛

آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 8/ 7/ 1393؛

قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 24/ 3/ 1394؛

قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 15/ 7/ 1393 (ابلاغي تير 1394)؛

قوانين و مقررات مرتبط؛

جداول تطبيق ق.آ.د.ك1392 با ق.آ.د.ك. 1378 و بالعكس؛

و‌اژه‌نامه تفصيلي قانون آيين دادرسي كيفري؛

زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛

و ... 

دریافت صفحات اولیهdownlod

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا