یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

ابلاغ قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/08/12 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 120000مورخ 1394/09/12از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ابلاغ قانون حمايت از صنعت برق كشور

ین قانون در جلسه علنی مورخ 1394/08/10 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 120002مورخ 1394/09/12از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. دریافت متن کاملdownlod  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا