یزدفردا"احزاب عضو شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان لیست کاندیداهای پیشنهادی حزب خود را به محمد رضا عارف تقدیم کردند.
گفتنی است در این لیست‌ها، همان‌طور که از قبل مشخص شده بود اسامی چهره های سیاسی جوان و زنان نیز دیده می شود.
بعد از بررسی هیئت رئیسه، لیست اصلاح‌طلبان تهران معرفی خواهد شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا