یزدفردا"یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص انتصاب محمدرضا خباز به سمت استاندار سمنان

این مقرره در جلسه مورخ 1394/ 08 /27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 113803مورخ 1394/ 08/ 30از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص انتصاب فريدون همتي به سمت استاندار قزوين

 

این مقرره در جلسه مورخ 1394/ 08/ 27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 113805مورخ 1394/ 08/ 30از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين نوع و نرخ تعرفه خدمات قابل ارايه در بازارچه هاي مرزي مندرج در ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره 17 قانون بودجه سال 1394 كل كشور ، موضوع تصويبنامه شماره 11656/ت51816ه مورخ 5 ارديبهشت 1394

ین مقرره در جلسه مورخ 1394/ 08/ 20 هیئت وزیران تصویب و با شماره 113810مورخ 1394/ 08/ 30از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

دریافت متن کاملdownlod

 

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه نحوه استفاده از خدمات كاركنان خريد خدمت توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

این مقرره در جلسه مورخ 1394/ 08/ 24 هیئت وزیران تصویب و با شماره 114068مورخ 1394/ 08/ 30از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

 

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا