یزدفردا وزیر راه و شهرسازی از توافق با شرکت ایرباس فرانسه برای خرید ۱۱۴ هواپیما برای هما خبر داد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ