یزدفردا"دقايقى پيش يك فروند هواپيماى سسنا ١٧٢ با يك فروند پايپر ٢٨ در فرودگاه پيام برخورد كردند.


به گزارش میزان، دقایقی پیش يك فروند هواپيماى سسنا ١٧٢ با يك فروند پايپر ٢٨ در فرودگاه پيام برخورد كردند.

دم هواپيماى پايپر و دماغه سسنا دچار آسيب جدى شده است.

خوشبختانه به دليل پارك يكى از هواپيماها و سرعت پايين سسنا، به كسى آسيب نرسيده است.

ظاهراً سسنا در حال چكهاى قبل از پرواز بوده است كه از كنترل خارج شده و پس از حركت به پايپر برخورد مى كند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا