یزدفردا"شمدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: دستور افزایش تولید نفت ایران پس از لغو تحریمها امروز صادر شد.


رکن الدین جوادی،امروز (دوشنبه، ٢٧ دیماه) پس از دیدار با معاون اول رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران پس از تشریح محورهای این دیدار درباره افزایش ٥٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت ایران روی قیمت نفت گفت: افزایش ٥٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت ایران بدان معناست که ایران آمادگی افزایش ٥٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت را با لغو تحریم ها دارد و امروز نیز دستور افزایش تولید نفت ایران ابلاغ شد.

وی با بیان این که مهمترین مشکل بازار نفت هم اکنون مازاد ٢ میلیون بشکه ای است که سبب کاهش قیمت نفت شده است، افزود: البته جنبه های سیاسی و تصمیم‌هایی که دولتهای بزرگ و برخی تولید کنندگان عمده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گرفتند در کاهش قیمت نفت بی تاثیر نبوده است.

جوادی با اشاره به این که اگر قرار باشد تولید نفت کاهش پیدا کند باید به تناسب این کاهش اتفاق بیفتد، افزود: اگر ایران تولید نفت خود را افزایش ندهد کشورهای همسایه ممکن است ظرف ٦ ماه تا یک سال آینده تولید خود را افزایش دهند و سهم ایران را بگیرند.

ایران سهمش را از بازار پس می گیرد

معاون وزیر نفت با تاکید بر این که ایران باید سهم خود را از بازارهای جهانی نفت به دست آورد و پس از آن کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم بگیرند متناسب با بازار، ظرفیت خود را کاهش دهند، درباره این که پیش بینی شما از قیمت نفت چیست، تصریح کرد: اگرعرضه نفت به شیوه کنونی ادامه پیدا کند بیشتر تحلیلها حاکی ازآن است که قیمت نفت برای حداقل یکسال آینده در همین حدود باشد مگر این که تولید کنندگان اصلی منافع ملی را بردرآمد زود گذر ارجح بدانند.

وی با بیان این که سهم ایران در اوج تولید از بازارهای جهانی نفت چهار درصد است، افزود: این میزان در مقابل کشوری که ١٠ تا ١٥ سهم بازار را در اختیار دارد، زیاد نیست، از این رو باید با یک تصیم اجماعی عاقلانه بازار نفت مدیریت شود.

جوادی درباره این که تا چه اندازه امیدوارید که تولید کنندگان در این زمینه به اجماع برسند، پاسخ داد: فکر می کنم ناچار شوند به اجماع برسند؛ کشورهای ثروتمندی که فریب این بازی را خوردند و قیمت نفت را پایین آوردند هم اکنون دچار بحران شدند و به ناچار با