یزدفردا"نخستین نتایج انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان تهران 
1394/12/8 شنبهدر اطلاعیه شماره 50 ستاد انتخابات کشور نخستین نتایج انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان تهران اعلام شد.
به گزارش پیزدفردا تا لحظه مخابره خبر  در حوزه انتخابیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان تهران از مجموع 883/ 506/ 1 آرای مأخوذه شمارش شده آقایان به ترتیب زیر حایز اکثریت نسبی آراء شدند.
1- اکبر هاشمی بهرمانی با کسب 692248 رأی
2- حسن روحانی با کسب 652792 رأی
3- محسن قمی با کسب 623369 رأی
4- محمد آقا امامی با کسب 609011 رأی
5- محمد علی موحدی با کسب 560529 رأی
6- قربانعلی دری نجف آبادی با کسب 530977 رأی
7- محمد محمدی نیک با کسب 510980 رأی
8- سید ابوالفضل میرمحمدی با کسب 503795 رأی
9- ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با کسب 481657 رأی
10- احمد جنتی با کسب 476117 رأی
11- سید محمود علوی با کسب 463966 رأی
12- محمد یزدی با کسب 440185 رأی
13- نصراله شاه آبادی با کسب 361217 رأی
14- محمد علی تسخیری با کسب 352288 رأی
15- محسن اسماعیلی با کسب 351721 رأی
16- تقی مصباح با کسب 336843 رأی
17- محمد حسن زالی با کسب 322676 رأی
18- محمد باقر باقری با کسب 319222 رأی
19- علی پور مومن با کسب 313373 رأی
20- سید هاشم بطحایی با کسب 312026 رأی
21- غلامرضا مصباحی مقدم با کسب 301904 رأی
22- علیرضا اعرافی با کسب 298616 رأی
23- عباسعلی اختری با کسب 292938 رأی
24- سید محمد رضا مدرسی مصلی با کسب 275498 رأی 
25- سید محمد سجاد عطا آبادی با کسب 269778 رأی
26- سید محمد علی امین با کسب 116765 رأی
27- سید هاشم حمیدی با کسب 86892 رأی
28- سید حامد طاهری با کسب 55864 رأی

ستاد انتخابات کشور
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا