مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم روستایی در بهمن ماه امسال را 11 درصد و تورم نقطه به نقطه را هشت درصد اعلام کرد.


به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل (برمبنای 100=1390) در بهمن ماه امسال عدد 232.2 را نشان می دهد که نسبت به ماه گذشته 0.1 درصد کاهش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) هشت درصد است که نسبت به آمار دی ماه (8.4) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل تورم روستایی در 12 ماه منتهی به بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 11 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال 11.5 درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این آمار، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم 253 رسید که نسبت به ماه قبل نیم درصد کاهش دارد. همچنین شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در بهمن ماه به عدد 250.1 رسید که نسبت به ماه گذشته نیم درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نیز نسبت به ماه مشابه پارسال 6.8 درصد افزایش دارد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 10.4 درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه پارسال 6.6 درصد افزایش نشان می دهد؛ درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 10 درصد است و نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال به میزان 10.3 درصد کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن ماه امسال به رقم 218.3 رسید که 0.2 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد بوده و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1394 نسبت به دوره مشابه پارسال این گروه 11.6 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال نزدیک به 12.5 درصد کاهش یافته است.

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا