یزدفردا"شرور خطرناک پایتخت که به اتهام نزاع و درگیری، تخریب و اخلال در نظم عمومی حدود سه سال تحت تعقیب بود، توسط ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، در راستای اجرای دستور بازپرس دادسراي ناحيه 33 مبني بر جلب ودستگيري شرور خطرناک فراری به هویت "آرمان" که به اتهام نزاع ودرگيری، تخريب و اخلال در نظم عمومی حدود سه سال متواری و دارای پرونده های مفتوح متعددی در مراجع قضايي و انتظامی ديگر است، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران اداره عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت.

ماموران طي اقدامات اطلاعاتي و با استفاده از شیوه و شگردهای نوین پلیسی آدرس وی در جاده خاوران سه راه سيمان شناسايي و سريعا اکيپي از عوامل به محل اعزام شدند.

متهم پس از حضور ماموران با يک دستگاه خودرو 206 متواري شد که مامورين با رعايت قانون بکارگيری سلاح اقدام به شليک 2 تير هوايی و 3 تير جنگی به سمت خودرو کردند اما متهم موفق به فرار شد.

سرهنگ علیرضا لطفی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ درباره این خبر گفت: با متواری شدن متهم، عوامل انتظامی با استفاده از شگردهای خاص پليسی و اقدامات اطلاعاتی بلافاصله مخفیگاه وی در مجيديه شمالی را شناسايی و در نهايت متهم را دستگير و جهت سير مراحل قانوني به يگان منتقل کردند. 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا