یزدفردا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بودجه استان کرمان در سال گذشته 2 هزار و 450 میلیارد ریال بوده که امسال با 28 درصد رشد به سه هزار و 150 میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا جعفر رودری روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان افزود: بودجه هزینه ای استان کرمان در سال جاری 20.3 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: براساس قانون بودجه، بودجه عمومی دولت حدود 335 هزار میلیارد تومان تصویب شده که 41 هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی و بقیه از درآمدهای عمومی تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه 244 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای است گفت: این میزان 73 درصد کل بودجه کشور را شامل می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: در بودجه امسال 23 هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات تملک دارایی های مالی پیش بینی شده است.
وی به بررسی ظرفیت های اعتباری قانون بودجه اشاره و بیان کرد: تلاش شده که استان کرمان بتواند از این ظرفیت ها نهایت استفاده را ببرد.
رودری گفت: با پیگیری های استاندار کرمان، سهم این استان از بودجه های کشوری افزایش خوبی داشته است.
این نشست با حضور استاندار کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا