یزدفردا"مشهد - استاندار خراسان رضوی گفت: صادرات این استان به افغانستان 20 درصد افزایش داشته است.

علیرضا رشیدیان روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری قوچان افزود: این استان سال گذشته حدود 1.9 میلیارد دلار صادرات و 670 میلیون دلار واردات داشته که حدود 13 هزار میلیارد ریال از واردات مربوط به خرید ماشین آلات برای افزایش ظرفیت های جدید اشتغال است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته به رغم تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، 27 هزار فرصت شغلی جدید در این استان ایجاد شد اظهار کرد: بر اساس جمع بندی کارشناسی در زمینه چشم انداز مورد انتظار رهبر معظم انقلاب و دولت باید 105 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا به رقم 5 درصد نرخ بیکاری برسیم.
استاندار خراسان رضوی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از 38 درصد به 41.3 درصد در سال گذشته خبر داد و گفت: جوانان آماده به کار در استان رو به افزایش است که این نشان می دهد مشکلی از نظر نیروی کار نداریم بلکه در مدیریت، نیروی کارآفرین و هماهنگی میان ظرفیت های مالی مشکلات وجود دارد. 
وی افزود: وجود 44 نوع ماده معدنی، ظرفیت های گردشگری از جمله 27 میلیون زائر حضرت امام رضا (ع) و تجارت از توان و استعدادهای این استان است.
رشیدیان با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی و تولیدکنندگان و کارآفرینان باید چگونگی در خدمت یکدیگر قرار گرفتن و منافع ملی را بیاموزند، اظهار کرد: کمیته ای برای عارضه یابی از بخش خصوصی، دولتی، شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان تشکیل شده که پس از بررسی 200 واحد مشخص شد 36 درصد مشکل آنها مربوط به مسائل مالی، 45 درصد مشکل در چرخه تولید، مدیریت، بهره وری، بازرگانی و مواد اولیه و 19 درصد مشکل با ادارات و دستگاه های اجرایی می باشد. 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا