یزد فردا / حصر در حال حاضر یکی از چند موضوع حل نشده مهم در کشور  است ، موضوع مهمی که مطالبه بسیاری از اصلاحطلبان در انتخابات سال نود و دو از حسن روحانی بوده است که البته همه ما میدانیم که تا به امروز محقق نشده است ؛ دولت روحانی نیز سعی کرده هر سال حداقل یک بار در سطوحی پایین تر از شخص رئیس جمهور به این موضوع بپردازد تا اثبات کند  مطالبه بخشی از سیاسیون را هنوز پیش روی خود دارد و آن را فراموش نکرده است ؛ هرچند این موضوع به حد اکتفا در نظر سیاسیون پیگیری نشده است اما دولت روحانی آن را از یاد نبرده است ، قوه قضائیه  هم به راحتی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی  شانه از بار حصر خالی کرده می کند و حل شدن یا نشدن این موضوع را به گردن دولت میاندازد ، حالا قهرمانی ملی پیدا شده است تا از میان مه بیرون بیاید و با سینه ای سپر کرده پشت بر تبار خود کند تا این موضوع ملی را حل و فصل نمایید .

و این قهرمان ملی کسی نیست جز محمد رضا باهنر ، یک اصولگرا که به تازگی لقب سوزنبان اصولگرایان را به خود اختصاص داده است .

باهنر در جایی گفته بود برای میرحسین موسوی شرط آزادی گذاشته و او نپذیرفته است ، چندی بعد به کل این ماجرا را تکذیب کرده و منکر هرگونه ارتباط با میرحسین موسوی و باقی افراد محصور شده است ، حال برخی تحلیل های سیاسی به این موضوع رسیده است که باهنر می خواهد با این کار حامیان دولت را با یادآوری موضوع حل نشده ی حصر که جزء وعده های حسن روحانی در سال نود و دو بوده است آنان را در مقابل روحانی قرار دهد .

اما خیلی ها معتقدند  باهنر هدفی فراتر از تحلیل فوق در سر دارد ، شاید این نوع موضع گیری توسط پدرخوانده اصولگرایان در  موضوع حصر و جاری شدن نام و نام خانوادگی محصورین به جای سران فتنه بر زبان فردی با خصوصیات باهنر پیام های زیادی در بر داشته باشد و اذهان را درگیر سیگنال های متفاوتی بنماید اما می توان اینگونه نگاشت که باهنر میخواهد برای انتخابات پیش رو سوار بر همان اسبی شود که روحانی سال نود و دو بر آن نشسته بود این زین حصر است که بر کمر اسب ریاست جمهوری گذاشته می شود .

شاید رویای ریاست جمهوری باهنریون از کانال میرحسین میگذرد و سبد رای رفع حصر آنچنان چشمگیر است که اصولگرایان نتوانستهخ اند از آن چشم بردارند و طرح این حرف ها در چند ماه پیش از انتخابات ، در زمان تبلیغات انتخابات به کار آنان می آید ، اما اگر این فرض  را بپذیریم سوالی پیش میآید که نمیتوان از آن گذشت اگر باهنر تصمیم دارد در انتخابات آینده شرکت کند و اگر می خواهد از این نکته برای جذب رای استفاده کند چرا این موضوع و ارتباط را تکذیب کرده است؟ چرا با سکوت اجازه نداده است تا فضا آرام شود و این صحبت های در لابلای انبوه خبر های روزانه و جدید کم کم به دست فراموشی سپرده شود و در زمان لازم وی از این موضع گیری به نفع خودش استفاده کند ؟

نگارنده معتقد است این تکذیب بر اثر کشیدن ترمزی است که برای استفاده در مواقع ضروری همیشه در کابین اصولگرایان وجود داشته است ، شاید جریانات تند رو در جبهه اصولگرایی با فشار بر باهنر خواستار تکذیب اصل موضوع از ریشه شده اند .

باهنر حالا مانده است که این اظهارات در آینده برای او سبدی از آراء جدید را جذب خواهد کرد و. یا یک ریزش قابل توجه در جمع حامیان وی را خواهد داشت .

بیش از هر چیز زمان روشنگر خواهد بود و ماه های آینده مشخص خواهد کرد که باهنر به چه سمتی حرکت می کند  

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا