یزدفردا:ژله رويال: تنها غذايي است که از طريق پوست هم جذب بدن مي شود. قوي ترين غذايي است که تاکنون در طبيعت شناخته شده، مهمترين عامل زيبايي و تقويت پوست بدن مي باشد

یزدفردا:ژله رويال: تنها غذايي است که از طريق پوست هم جذب بدن مي شود. قوي ترين غذايي است که تاکنون در طبيعت شناخته شده، مهمترين عامل زيبايي و تقويت پوست بدن مي باشد. ژله رويال غذاي ملکه در هنگام رشد تخم است که از غدد شيري زنبور درست مي شود. ژله رويال عمر انسان را تا 20 برابر بيشتر مي کند. ژله رويال را مي توان در شيشه هاي رنگي در دماي مناسب در يخچال نگهداري کرد.

موم: يکي از محصولات زنبور است در صنعت داروسازي و مجسمه سازي استفاده مي شود. 

زهر: مهمترين دارويي است که براي معالجه آرتروز استفاده مي شود. به صورت تزريق يا پماد مثل پيروکسي کام است. زهر زنبور توسط غدد زهرساز توليد مي شود. وسيله دفاعي اين حيوان است.


گرده گل: با بيش از 40 درصد پروتئين که براي درمان ناراحتي هاي گوارشي به صورت قرص، کپسول در داروسازي استفاده مي شود.

بره موم: نوعي چسب مخلوط صمغ هاست که براي درمان تومور و ميگرن مفيد و موثر شناخته شد. شايان ذکر است که به عقيده پزشکان 30 نوع آرتروز تاکنون شناخته شده که 29 نوع آن دارويش زهر زنبور عسل است، فقط يک نوع آرتروز که خورندگي استخوان است درمان ندارد. زهر عسل ارزش ريالي آن در هر کيلو 20 تا 30 ميليون تومان است. معمولا در ايران به علت کمبود امکانات داروسازي زهر به کشورهاي آلمان و ... صادر مي شود. کشور آ لمان با ساختن دارو به صدها برابر به ما مي فروشد. 
به طور کلی عسل بهاره به دليل تهيه شدن از گلهای يکدست شفاف و عسل تابستانه تيره تر است. موم يکی ديگر از فرآورده های زنبور عسل است. از موم در لوازم آرايشی ، جراحی و درمان های طبی بهره می گيرند. بره موم هم فرآورده ديگری است که بيشتر خود زنبورها به دليل چسبندگی بالايش از آن استفاده می کنند. گرده گل نيز که از سوی زنبورها جمع آوری می شود ، برای انسان ها بسيار ارزشمند است و به صورت قرص درمی آيد و تجارت می شود. بررسی ها نشان می دهد از يک کندو در روز نيم تا ۲۰ کيلو گرده استخراج می شود. از همين گرده برای لوازم آرايشی و نرم کردن و طراوت پوست استفاده می شود. استفاده از ژله سلطنتی يا شهد انگبين نيز برای انسان ها قابل توجه است ؛ چرا که باعث می شود عمر زنبور را از ۲ ماه تا ۶ سال برای ملکه افزايش دهد. پرورش ملکه نيز امروزه به صورت يک تجارت عظيم در جهان در آمده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا