سایت publicnow در خبری نوشته است: فدراسیون جهانی شطرنج فدراسیون شطرنج ایران راتعلیق کرده است و تا زمانی که حقوق کامل فیده از برگزاری رقابت‌های قهرمانی زنان جهان در ایران دریافت نشود، فدراسیون ایران تعلیق خواهد بود.

بر اساس اعلام این سایت، به این ترتیب، هیچ تورنمت معتبر شطرنجی، در ایران برگزار نخواهد شد و هیچ عنوانی به شطرنج‌بازان ایرانی داده نخواهد شد و هیچ شطرنج‌باز ایرانی و حتی هیچ داوری از ایران حق شرکت در رقابت‌های بین المللی تا پرداخت حقوق کامل فیده را نخواهند  داشت.

تورنمنت‌هایی که از قبل شروع شده‌اند تحت تاثیر این قانون قرار نخواهند گرفت.

به گزارش ایسنا، چهلمین دوره مسابقات شطرنج زنان جهان با حضور ۶۳ بازیکن از ۲۷ کشور جهان از ۲۲ بهمن تا ۱۴ اسفند ۹۵ در تهران برگزار شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا