نماینده فرماندار تهران گفت: صندوق های این حوزه برای رفاه حال رای دهندگان از دو صندوق به چهار صندوق افزایش یافته است و نیز برای سرعت عمل در کار کدملی افراد به صورت دستی نوشته و سپس وارد سامانه می شود.
به گزارش پایگاه خبری یزد فردا، با گذشتن از میانه روز، صف رای دهندگان در حوزه اخذ رای مسجد مرزداران بسیار طویل و چند لایه شده است و مردم زیادی ساعت ها در صف رای دادن منتظر نوبت خود هستند، برخی شکایت دارند که صف بسیار کند پیش می رود و ساعات طولانی است که در اینجا انتظار می کشند. محسن سخاوت در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: صندوق های این حوزه برای رفاه حال رای دهندگان از دو صندوق به چهار صندوق افزایش یافته است و نیز برای سرعت عمل در کار رای گیری، کدملی افراد به صورت دستی نوشته و سپس وارد سامانه می شود. در این حوزه همه آمده اند، مرد و زن، پیر و جوان و آنهایی که با شوق اولین بار انگشت اراده به سرنوشت خود می زنند تا نشان دهند حماسه سازند و هرگونه خیال دشمن برای دست اندازی به کشور پوچ و بی اساس است. آنها روی نیمکت و صندلی نشسته اند و با بصیرت و دانایی برگه های رای را با نام های نامزدهای منتخب خود پرمی کنند. بیتا یوسفی که در حال پرکردن برگه رای خود است، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اولین بار در دبیرستان رشته تجربی را انتخاب کردم و این دومین بار است که در زندگی خود دست به انتخابی سرنوشت ساز می زنم. این دختر ١٨ ساله با تاکید گفت: مطمئن است که می تواند با رای خود در سرنوشت کشورش تأثیرگذار باشد. مهرداد طاهرپور ٢٤ ساله که او هم روی نیمکت در حال پرکردن برگه رای است، گفت: در رشته کامپیوتر دانشگاه تهران تحصیل می کند و بسیار موفق است و امروز برای انتخاب سرنوشت دیگری در زندگی خود پای صندوق رای آمده است. وی افزود: امروز دوباره به یاد انتخاب رشته کنکور افتادم که عواقب انتخاب خودم را باید متحمل باشم و معتقدم که امروز نیز باید انتخاب هوشمندانه ای داشته باشم. سهیل اکبری ١٨ ساله نیز که با در دست داشتن شناسنامه خود در صف ایستاده است، گفت: برای اولین بار در انتخابات شرکت می کنم و به عنوان یک ایرانی تصمیم گرفته ام که برای تأثیر در سرنوشت کشورم رای دهم. خانم سالمندی که روی صندلی چرخدار نشسته و با کمک دخترش مشغول پر کردن برگه رای است، گفت که ٨٤ ساله است و فرزندش را با دستان خود به خاک سپرده و امروز هم آمده است که تا یک بار دیگر حمایت خود از کشورش را نشان دهد. این مادر گفت: ما شهید دادیم و پیروز شدیم و امروز باید با رای دادن بار دیگر جلوی دشمن بایستیم و دشمن را ذلیل کنیم. مرد سالمند دیگری که با شوق در انتظار رای دادن در صف ایستاده بود، بیان کرد: رای می دهم تا ثابت کنم، ایرانی هستم، بیگانه را رسوا کنم و وحدت ایرانی ها را باز دیگر نمایان سازم. مجید مهندس ٣٢ ساله نیز که در صف انتظار برای رای دادن ایستاده بود، گفت: امروز حضور اکثریت ایرانیان برای رای دادن واجب است زیرا فضای رسانه ای بسیار زیاد شده و بیگانه ها می خواهند با استفاده از این فضا در تصمیم گیری ما نفوذ کنند. وی افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات برای کشور امنیت ایجاد می کند و جلوی نفوذ دشمن را می گیرد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا