حسن منتظر تربیتی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح خط انتقال گاز دامغان – کیاسر – ساری – نکا با حضور وزیر نفت ،اظهار داشت: این خط لوله از پروژه های مهم شرکت ملی گاز ایران است.

وی افزود: شرکت گاز برای تامین گاز شمال کشور دغدغه اساسی داشت و زیرساختهای انتقال گاز به شمال کشور با اجرای طرح خط انتقال دامغان – کیاسر فراهم شده است.

وی گفت:تامین گاز مازندران از شبکه موجود مطلوب و مناسب نبوده است و شرکت گاز تصمیم گرفت گاز مازندران را به صورت مستقیم از شبکه سراسری تامین کند و از اینرو خط انتقال گاز دامغان – کیاسر طراحی شده است.

تربیتی به مسیر خط انتقال گاز شمال کشور اشاره کرد و ادامه داد: اگر در آینده بخواهیم روابط گازی را با ترکمنستان توسعه دهیم، به جرات می توانیم بگوییم گاز مازندران وابسته به آن نخواهد بود و مشکلی ایجاد نمی شود.

مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به تاریخچه تعریف پروژه و پیمان سپاری آن افزود: این پروژه از سال 86 آغاز شده است و پس از 10 سال امروز به بهره برداری رسیده است.

تربیتی هزینه پروژه را 820 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای تحصیل اراضی این پروژه 110 میلیارد تومان، ورق و ساخت لوله 390 میلیارد تومان و منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی30 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی گفت: همانگونه که دولت و قوه قضاییه برای اجرای این پروژه کمک کردند، نمایندگان مردم استان نیز در مجلس تعامل خوبی داشته اند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا