یزدفردا:سازمان فناوری اطلاعات ایران در اینفوگرافیکی ساده، فعالیت کاربران اینترنتی در جهان را با استفاده کاربران ایرانی از اینترنت مقایسه آماری کرده است.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_150865.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_150864.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا