بنا بر اطلاع واصله، برخی از پزشکان پس از معاینه آقای حمید بقایی اعلام کرده اند که او به بیماری دیابت مبتلا شده است.

 حمید بقایی روز 22 اسفندماه سال گذشته بازداشت شد و در اعتراض به ظلم و بی عدالتی اعمال شده علیه خود، دست به اعتصاب غذا زده و بنا به اظهار برخی از پرشکان ؛ در شرایط نامناسب زندان، به بیماری دیابت مبتلا شده است.

بقایی از روز نهم مرداد ماه گذشته پس از یک مرخصی کوتاه به زندان بازگشت و از آن هنگام تا کنون از حق مسلم خود برای استفاده از مرخص محروم بوده است.

  مسئولیت سلامت آقای حمید بقایی بر عهده مقامات مسئول کشور بویژه رئیس قوه قضائیه است.

  معاون اجرایی دولت قبل بخش قابل توجهی از دوران زندان را در بیمارستان زندان اوین گذرانده است و هم اکنون نیز به دلیل تداوم اعتصاب غذا در شرایط جسمی نامساعدی قرار دارد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا