یزدفردا:محمود احمدی‌نژاد روز جمعه در جمع گروهی از طرفدارانش در رودسر گیلان گفت: مقامات کشور در‌گوش‌هایشان چه گذاشته‌اند؟ در برابر انتقادات به اتهام تبلیغ علیه نظام برای افزاد پرونده‌سازی می‌کنند، مگر نظام چه کسی است؟ شهدا اینطور نبودند، برای کسب مناصب قدرت پول خرج می‌کنند، با میلیاردها تومن تبلیغات می‌خواهید بروید در مجلس به چه کسی خدمت کنید؟ مسئولان چطور می‌توانند شب راحت بخوابند؟ فقط یک بیستم درآمد نفت را بین مردم تقسیم کردیم اما یک جوری در این ۶ سال به یارانه نقدی حمله کردند که انگار مال پدرشان بوده!

 

آنقدر در کشور پول هست که می‌شود چند کشور همسایه را هم با آن اداره کرد، می‌گوید پول نیست باید سرمایه خارجی بیاید، آقا تو پول خودت را داری نفله می‌کنی و سرمایه‌گذار هم می‌بیند، خب او هم عقل دارد و نمی‌آید! می‌گویند نمی شود کار کرد، می گوییم کار نمی شود کرد، کنار هم نمی شود رفت!؟ وقتی نمی‌توانی انجام بدهی، چه مسئولیتی!؟ من می خواهم از طرف شما یک قولی به آنها بدهم.

 

آنهایی که نمی توانند وظیفه شان را انجام بدهند، اعلام کنند، بروند کنار، من از طرف مردم به آنها قول می دهم این مردم از آنها تشکر می‌کنند. به مردم بدبین هستند و می‌خواهند مردم را قفل و زنجیر کنند! هر بدی در جامعه دیده شود از مسئولان کشور سرایت کرده است! نمی‌خواهند مردم قوی باشند، می‌گویند اگر مردم قوی باشند دیگر اجازه نمی‌دهند امثال ما سر کار باشیم، برای برداشتن اموال مردم کلید دارند! بدخواهان یا در ملت جذب می‌شوند یا ملت دفنشان می‌کند، حالت سومی وجود ندارد، داخلی و خارجی هم ندارد!

 

بخشی از سخنرانی احمدی نژاد در ادامه آمده است:

 

- امروز شرایط بر مردم عزیز بسیار سخت شده است. همه شما در جریان هستید و نیاز به توضیح زیاد نیست.

 

- عده زیادی از مردم از نظر معیشت به شدت در تنگنا قرار گرفته‌اند و بسیاری دیگر در هم شکسته‌اند.

 

- اعتماد عمومی آسیب دیده و فقر به شدت گسترش یافته است.