یزدفردا:عیسی‌کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در نشست گفت و گوهای راهبردی اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی در مرکز الگو، دیدگاه‌های خود را درباره الزامات اساسی برای دستیابی به الگوی پیشرفت در حوزه محیط زیست و استفاده صحیح از مواهب خدادادی مطرح کرد.

به گزارش  رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، وی نخست به این نکته اشاره کرد که شرط اساسی برای پرداختن به ابعاد گوناگون مسئله محیط زیست،یک   بحث و گفتمان آزادانه و بدون محدودیت برای صاحب نظران است و انتظار بر این است که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این امکان را فراهم آورد که مسائل علمی بدون ملاحظات ایدئولوژیک مطرح شود و فارغ از جنبه‌های سیاسی، ابتدا اصل موضوع به خوبی شناخته شود و سپس با دقت و جامعیت، انتخاب‌های استراتژیک و مهم (از جمله ارزش‌های اقتصادی- اجتماعی) صورت پذیرد.

رئیس سازمان ‌حفاظت‌‌ ‌محیط‌زیست دلیل این موضوع را نیز تحلیل کرد که چرا در حالی که اغلب دستگاه های اجرایی از دستاوردهای مثبت خود طی چهل سال گذشته سخن گفته اند، وضعیت محیطزیست کشور به گونه ای است که در بسیاری از شاخص‌ها (نظیر هوای کلانشهرها و شرایط تالاب ها، منابع آب‌های زیرزمینی و پوشش گیاهی، پسماندها و عملکرد صنایع) منفی است؛ زیرا در عمل اغلب تصمیم ها در تضاد با توسعه پایدار بوده است و در حالی که امکان داشت که بین توسعه و محیط زیست آشتی و تعادل برقرار کرد، ولی جای چنین استراتژی روشنی در محیط‌زیست کشور تاکنون خالی بوده است. 
  از نگاه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، این نکته بسیار حیاتی است که در قبال هزینه های هنگفت توسعه در بخشهای مختلف کشور، هزینه کافی و به موقع  با پیروی از ضوابط محیط‌زیست و توسعه   پایدار و رعایت حقوق نسل‌های بعد و توجه شجاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت (با نگاه منصفانه به وضعیت موجود کشور و برخورد مدبرانه با آن) هیچ مشکلی بر سر راه اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد شد و با شیوه های صحیح برای مطالعات محیطزیستی، یک تکلیف فراتر از سلیقه و فشار بخش هایی است که فقط به منافع کوتاه مدت خود میاندیشند،کما اینکه با اندکی‌توجه به موضوع آلودگی هوا، تحول چشمگیری در کیفیت سوخت تولیدی و مصرفی اتفاق افتاد؛ زیرا دولت فعلی باور بیشتری نسبت به محیطزیست (در خصوص رابطه کیفیت هوا و کیفیت سوخت) داشته است، اما مثال در خصوص‌حقابه تالابها، رفتار عوام فریبانه ای را شاهد بوده‌ایم.  
 دکتر کلانتری دخالت‌های سیاسی در امر محیطزیست  را نیز از جمله مشکالت اساسی کشور برشمرد و از جمله  مصادیق این مشکل، موضوع کاهش تولید کربن را مطرح  کرد که علیرغم سیاستهای ابلاغی رهبری در سال  ۱۳۹۸ برای کاهش ۷۳۲ میلیون تن تولید کربن تا سال ۱۴۰۰ و تکلیف برنامه ششم مبنی بر کاهش ۲۳۲ میلیون تن تا پایان برنامه ششم و تعهد ایران در کنوانسیون پاریس  برای کاهش چهار درصدی (معادل ۷۲ میلیون تن) تا سال ۲۰۳۰(۱۴۰۹شمسی) که بسیار کمتر از اعدادی است که در سیاست‌های داخلی تعیین شده است، اما در عمل، در پشت پرده‌های سیاسی با تهدید و حمله‌هایی مواجه هستیم که اگر دست به چنین اقداماتی بزنید کشور تعطیل می‌شود و در حالی که مدیران فهیم کشور، توانایی انجام   اقدامات محیط‌زیستی شایان توجهی را دارند (همانگونه‌که در صنعت پالایشگاهی این چنین شد (سطح اقدامات در کل کشور (و در تمامی بخشها) آن چیزی نیست که لازمه‌ی زندگی سالم برای جمعیت فعلی کشور و رعایت‌مصالح نسل های آینده باشد. 
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور با تشریح نقش دستگاه های مختلف در تصمیم‌گیری برای استقرار   صنایع، ایجاد تأسیسات و تخصیص آب به بخش‌های‌مختلف و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت و تکالیف   برنامه، این نکته را مجددا ًتأکید کرد که با پیروی از ضوابط محیط زیست و توسعه پایدار و رعایت حقوق نسل‌های بعد و توجه شجاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت (با نگاه منصفانه به وضعیت موجود کشور و برخورد مدبرانه با آن) هیچ مشکلی بر سر راه اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد شد، مشروط بر اینکه با گسترش آموزش‌ها از جمله به طور صحیح و اصولی برای دانشجویان در رشته‌های مختلف‌دانشگاهی) و ایجاد شرایط کافی برای حضور و مشارکت مردم (با شعار هشتاد میلیون محیط بان)، محیط‌زیست را به عنوان اصلی ترین مسئله جامعه همواره مد نظر داشته باشیم. 
 در پایان این نشست تعدادی از صاحب‌نظران و حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند که برخی از مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
-لزوم سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست سالم در برنامه های توسعه تقویت مبانی آموزش های محیط زیستی و استقرار الگوی مناسب برای پایش پایداری محیط زیست در برنامه های توسعه - لزوم رعایت خطوط قرمز محیط زیستی در انتقال آب بین حوضه ای اتخاذ راهبردهای شفاف و عالمانه برای عدم تکرار اشتباهات گذشته ارتقاء جایگاه خدمتگذاران و فعالان محیط زیست 
- لزوم عبرت آموزی از ناکارآمدی مدیریت ناهماهنگ کشور در جریان سیل اخبر پرهیز از سعی و خطا و استفاده از اشخاص دارای صلاحیت علمی و تغییر رویگرد در حکمرانی سرزمینی
 - لزوم توجه یکپارچه به موضوع آلودگی در سه عنصر آب خاک هوا ( عموما  ناشی از فلزات سنگین )نقش الگوهای توسعه منطقه ای و نظام سنجی پایش و نهاد تنظیم گر متمرکز و اجرای کامل سیاستهای با حضور حداکثری بخش خصوصی- لزوم شفاف سازی موضوع توسعه پایدار و ایجاد رابطه منطقی بین رتبه های مورد نظر در الگوی پیشرفت با الزامات توسعه پایدار
- لزوم ارزیابی و بیان دقیقی  از خسارت ها و منافع محیط زیستی با ارج نهادن به منافع اجتماعی و نقش علم در سلامت اجتماعی و محیط زیستی و آینده نگری و جلوگیری از تخریب ها با وضع قوانین مناسب 
-لزوم استفاده از مداخله مردمی در تصمیم گیری ها فراتر از موضوع مطالبه گری و تظاهرات محیط زیستی و مشارکت سازمان های مردم نهاد 
- لزوم تثبیت جایگاه جنبش های مردمی در تدابیر محیطزیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و انتقال مبحث محیط زیست از حوزه امنیتی-سیاسی به حوزه اجتماعی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا