یزدفردا:سند بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری موسوم به سند سنگاپور به امضای ۴۶ کشور رسید.

به گزارش یزدفردا به قل از روابط عمومی وزارت دادگستری "سند بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری" موسوم به "سند سنگاپور" به امضای ۴۶ کشور رسید.

 جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین کشورهایی است که این سند مهم بین المللی در زمینه تجارت بین الملل را امضا می کند.

سید علیرضا آوائی که بنابر دعوت وزیر کشور و قانون(دادگستری) سنگاپور به این کشور سفر کرده است به موجب مصوبه هیات وزیران این سند را امضا کرد.

 سند سنگاپور که در چارچوب انسیترال به امضای کشورها می رسد گامی بلند و کم هزینه برای تسریع در رسیدگی به حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری برداشت.

 انتظار می رود به زودی سایر کشورها نیز به این سند مهم بین المللی بپیوندند

با امضای یک سند بین المللی؛

ایران به کنوانسیون بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری پیوست

 

جمهوری اسلامی ایران با امضای یک سند بین المللی از سوی وزیر دادگستری، به کنوانسیون بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری پیوست.

 جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در لیست اولین امضاکنندگان یک سند بین المللی قرار گرفت.

"کنوانسیون بین المللی سازمان ملل در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری در تجارت بین الملل" به امضای سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران رسید. پیش از این مجوز پیوستن به این سند بین المللی از سوی هیات وزیران صادر شده بود.

 محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در این سفر وزیر دادگستری را همراهی می کند با اشاره به اهمیت این سند بین المللی که یک گام جلوتر از سند بین المللی داوری بین المللی است تاکید کرد: در حالیکه ایالت متحده تاکنون به ۳۷ معاهده و کنوانسیون بین المللی پیوسته که در دو سال گذشته از برخی از این معاهدات خارج شده و نظم تجاری بین المللی را دستخوش تحولات بسیاری  کرده است و به جنگ تجاری با کشورها روی آورده، امضای این سند مهم تجاری در عرصه بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، سید محمدرضا گلدانی مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری، خانم فصیحی رییس اداره دعاوی و حقوق بین الملل خصوصی وزارت امور خارجه و محمد علی انصاری، سفیر کشورمان در سنگاپور در هنگام امضای این سند وزیر دادگستری کشورمان را همراهی می کنند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا