یزدفردا:به گزارش خبرگزاری صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه از لندن، شرکت انگلیسی کشتی رانی تفریحی پی اند او کروز P&O Cruises روز پنجشنبه از لغو ورود کشتی های کروز خود به خلیج فارس خبر داد.

پی اند او کروز اعلام کرد به علت افزایش تنش ها در خلیج (فارس) ورود کشتی های کروز خود به این منطقه را لغو کرد. قرار بود کشتی های این شرکت انگلیسی در فاصله زمانی اکتبر 2019 تا مارس 2020 وارد منطقه خلیج فارس شوند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا