یزدفردا:رئیس بانک مرکزی در اینستاگرام نوشت:

بانک‌ها توجه کنند که دوره تخطی برخی از آن‌ها، از مقررات ابلاغی و برخی نسبت ها، بویژه درصد‌های سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای برخی وام‌های خاص، خصوصاً به اشخاص و شرکت‌های مرتبط و... به سرآمده است.

بانک‌ها باید در چارچوب برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، دستورالعمل‌ها و تصمیمات جدی و قاطعی که در بانک مرکزی اتخاذ و به آن‌ها ابلاغ خواهد شد، با جدیت تمام پی گیری واجرا نمایند.

بنده همچنان بر عهد و برنامه یکسال پیش خود مبنی برصیانت از ذخایر بانک مرکزی پابرجا هستم وبه صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام جدی دارم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا