یزدفردا:دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با فوت یک دختر ۲۶ ساله همدانی بعد از انجام عمل جراحی بینی در این استان خبر داد.

خانجانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان  از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با فوت یک دختر ۲۶ ساله همدانی بعد از انجام عمل جراحی بینی در این استان خبر داد.


وی گفت: موضوع فوت این فرد پس از تشکیل پرونده به شعبه دهم بازپرسی دادسرای همدان ارجاع و به منظور جلب نظر کارشناسی، هیات انتظامی نظام پزشکی به سازمان نظام پزشکی همدان فرستاده شده است.
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا