یزدفردا:احتمالا زندان اوین بلاتکلیف ترین زندان فعال در جهان است که گاهی مطرح می شود که قرار است موزه شود و گاهی آن را گزینه مناسبی برای پارک شدن معرفی می کنند و حالا این احتمال مطرح شده است که تبدیل به بازداشتگاه موقت شود.

 
 زمانی که به لیست ساکنان آن نگاه می اندازیم  از مسعود رجوی و سعید امامی در آن حضور دارند تا آیت الله  طالقانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله منتظری. از هوشنگ ابتهاج و خسروگلسرخی آنجا ساکن بودند تا محمد مایلی کهن و سوشا مکانی. شاید همین مسئله هم باعث شهرت، اهمیت تاریخی و قضائی این بازداشتگاه شده و آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
 
ماجرای آینده و تغییر کاربری این بازداشتگاه تقریبا از اوایل دهه 80 آغاز شد که هیات دولت اصلاحات موضوع واگذاری زندان اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی‌شهید بهشتی مطرح شد.
 
اما بعد از مدتی انجام آن منتفی شد و بعد از حدود یک دهه دوباره مسئله تغییر کاربرای این بازداشتگاه به میان آمد و این بار تصمیم بر این بود که تبدیل به موزه شود اما این خبر از سوی رئیس وقت زندان‌ها تکذیب شد و گفت: هيچ‌گونه موافقتي براي تبديل زندان اوين به باغ موزه از سوي هيچ مرجع رسمي اعلام نشده است.
 
با اینحال او خبر جدیدی درباره اوین به خبرنگاران داد و گفت: چهار پیشنهاد درباره خرید اوین مطرح شده که شهرداری تهران برای خریداری مجموعه زندان اوین و تبدیل این مجموعه به مرکزی تفریحی یکی از این چهار پیشنهاد را ارائه کرده است. این ماجرا کمی طولانی شد ولی با اینحال بعد از مدتی قالیباف از تبدیل قسمتی از زندان اوین یا تمام آن به بوستان و فضای سبز (پارک عمومی) خبر داد و گفت: «با ریاست محترم قوه قضائیه مذاکراتی داشته‌ایم و مقرر شده شهرداری تهران و این قوه برای مجموعه اوین و زندان اوین بوستانی را مهیا کنند تا این مجموعه نیز مانند زندان قصر به باغ موزه زندان قصر تبدیل شود.»
 
ولی این هم بعد از مدتی توسط رئیس سازمان زندان ها تکذیب شد. با همه این