یزدفردا :ورود زنان به ورزشگاههای خانوادگی شد.

در جامعه عده ای موافق وعده ای مخالف ورود هستند و البته بعضی زمانها صحبت هایی از طرف افرادی می شود که کسانی که شناخت کافی از طرف دارند می توانند اسفناج فروشی بزنند وچاره ای جز واکنش ندارند !!!!

مهناز افشار، بازیگر سینما و تلویزیون به حرف‌های محمدعلی رامین، پدر شوهر سابق خود، درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها واکنش نشان داد.

محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محموداحمدی‌نژاد و از چهره‌های ارشد اصول‌گرایان، گفته مقام‌های کشورمان باید به فیفا می‌گفتند ورود زنان به ورزشگاه‌های زنان ممنوع نیست؛ ورود زنان به ورزشگاه‌های مردان ممنوع است.»
 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا