یزدفردا:کانال آمد نیوز پس از اعلام خبر دستگیری روح‌الله زم در بعداظهر دوشنبه 8 مهر تا امروز 10 مهر بیش از 500 هزار ریزش اعضا (ممبر) را تجربه کرد.

 

کانال آمد نیوز پس از اعلام خبر دستگیری روح الله زم در بعداظهر دوشنبه 8 مهر تا امروز 10 مهر بیش از 500 هزار ریزش اعضا (ممبر) را تجربه کرد.

اعضای این کانال در اولین دقایق انتشار خبر در 8مهر 1.068.693 نفر بود که امروز به 597.749 نفر کاهش یافت.

احتمالا عمده اعضای باقی مانده در این کانال که به کنترل سپاه پاسداران در آمده، افراد خارج از کشور هستند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا