محمد سعید صالحی فیروزآبادی

 بمب خبری ترکید: روح الله زم دستگیر شد. مقامات کشورمان از دستگیری روح الله زم سردبیر و پایه گذار کانال که اخبار درونی نظام سیاسی کشورمان را بر سر هر کوی و برزن جار می زد خوشحال شدند و خوشحالی خود را با تبریک به یکدیگر ابراز نمودند. اینکه چرا افرادی مانند روح الله زم و سید مهدی جلالی تهرانی که برخاسته از خانواده هایی روحانی هستند این چنین با نظام سیاسی کشورمان مشکل پیدا می کنند  نیاز به تحلیل روانشناسانه ای دارد که چون از موضوع اصلی دور می شویم به آن نمی پردازم.

 روح الله زم به خودی خود شخصیتی نبود که نگاهها را بسوی خود جلب نماید. او را اگر از منابع خبری که به او خبر می دادند جدا کنیم نه دانشمند سیاسی است  که نظرها را بسوی یافته های خود جلب نماید و نه گره ای از مشکلات سیاسی اجتماعی کشورمان را باز نموده است تا بخاطر آن معروف شود. در بخش اپوزیسیون خارج کشوری نظام نیز، روح اله زم، بخاطر روحیه خودمحوری و توهمی خود کاری جز اختلاف افکنی نداشته است. روح الله زم هنگامی روح الله زم شد که اولین و مهمترین خبر رسان اختلافات داخلی نظام سیاسی کشورمان در سطوح عالی  گردید. دستگیری او از این جهت اهمیت دارد که نشانی سرنخهایی که در میان مقامات بلندپایه کشورمان به او خبررسانی می کرده اند را فاش  می کند.

 مشکل کشورمان  وجود روح الله زم و تاسیس کانال خبری آمدنیوز نیست. مشکل کشورمان "راکدآبی" است که بستر رشد روح الله زم و روح الله زم های آینده می باشد. در بخشهای مدیریتی کشورمان هر گاه این  "راکدآب" وجود نداشته است کشورمان به دستاوردهای مهمی نائل شده است. در همه حوزه هایی که این "راکدآب" سیطره داشته، کشورمان بزرگترین ضربات را از وجود این "راکدآب" دریافت نموده است.

  چون درکشورمان و در قانون اساسی منشا همه تصمیمات بایستی برخاسته از قانون باشد، اکثریت قریب به اتفاق تصمیم گیریها به نهادهای مختلف کشورمان تفویض اختیار شده  است . مشکل از آنجا برمی خیزد که بخشی از نهادها و دولتهایی که با رای مردم کشورمان بر روی کار سوار می شوند و بار اصلی تصمیم سازی را  در کشورمان  بر عهده دارند در گذر زمان تبدیل به "راکدآب"می شوند. راکد آبی که آب تازه در آن جریان نمی یابد. مشکل از آنجا ناشی می شود که نظام سیاسی کشورمان افرادی را که به درجات بالای نظام سیاسی کشورمان می رسند را نمی تواند بعد از گذشت دوره مسئولیتشان تبدیل به افرادی عادی و معمولی نماید. نه نظام سیاسی کشورمان شهامت و جرات تبدیل نمودن آنان را به افرادی معمولی دارا می باشد و نه خود آن افراد حاضرند به بازنشستگی و کناره گیری از مجموعه مدیریتی کشورمان تن در دهند. 

  آدمی در ذات خود موجودی خود محور است. خودمحوری به این معنی است که همه ما از دریچه چشم خودمان به جهان اطرافمان نگاه می کنیم. تفاوت منظر چشمهای مختلف اگر همراه با تحمل، توانایی بیان و توانایی توضیح جزئی چشم اندازها و همچنین توانایی شنیدن چشم اندازهای مختلفی که از بیان افراد مختلف صورت می گیرد نباشد، که در بسیاری اوقات نیست، باعث اختلافات عمیق، دلخوری و کینه های شدید می شود. این چیزی است که در "راکدآب" اتفاق می افتد. در چنین حالتی کشور به رسانه هایی  احتیاج دارد تا بتواند فاضلاب "راکدآب" در آن تخلیه شود. 

  نظام سیاسی کشورمان نمی تواند کینه شدیدی از روح الله زم و سایت آمدنیوز به دل بگیرد. "راکدآب" و فاضلاب "راکدآب" را ما برای روح الله زم تهیه نموده ایم. توقعات در مدیران عالی برای بازنشسته نشدن و فرد عادی نشدن را ما برای آنها ایجاد نموده ایم. ما اجازه ورود آب تازه را به حوزه های عالی مدیریتی در کشورمان نداده ایم. با این توصیفات ما چگونه می توانیم از روح الله زم و سایت آمد نیوز کینه به دل بگیریم؟

  سایت آمدنیوز و روح الله زم یکی از محصولات "راکدآب" می باشد. "راکدآب" محصولات دیگری  نیز دارد: حقوقهای نجومی یکی دیگر از محصولات "راکدآب" می باشد. نا امیدی آبهای تازه از اینکه هر چقدر تلاش نمایند نخواهند توانست به مجموعه بسته مدیریتی عالی کشورمان وارد شوند یکی دیگر از محصولات "راکدآب" می باشد. طلبکاری تکنوکراتهای ترجمه ای از نظام سیاسی کشورمان یکی دیگر از محصولات "راکدآب" می باشد.

 نظام سیاسی کشورمان بایستی یکبار برای همیشه  به این سوالات پاسخ دهد: کشورمان با عشق ساخته شده است یا با پول؟ دستیابی به کلیدی ترین اطلاعات  کشورمان محصول عشق آدمها به کشورشان بوده است یا محصول روابط، تعارفات و چاپلوسیهای دوستان به یکدیگر؟ پاسخ درست به این سوالات باعث بسته شدن همیشگی "راکدآب" و فاضلابهای "راکدآب" خواهد گردید. در چنین حالتی روح الله زمها و آمد نیوزها  گمنام خواهند ماند و حضوری در جامعه ایران نخواهند داشت. 

 "راکدآب" همه جا حضور دارد:  در درون احزاب گوناگون  کشورمان یا در بخشهای مختلف سطوح عالی نظام سیاسی کشور. مواظبت از پی آمدهای منفی حضور "راکدآبها" وظیفه اصلی عاشقان اقتدار کشور عزیزمان می باشد.

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا