یزدفردا:رئیس شورای شهر تهران، در خصوص فعالیت های انجام شده در خصوص بوی نامطبوع اتوبان تهران-قم و حفظ ابنیه تاریخی تهران توضیحاتی ارائه داد.

 

 حسن روحانی رئیس‌جمهور در یک ماه گذشته دو تکلیف به شهرداری تهران واگذارکرده است. رئیس جمهور، پس از آتش سوزی میدان حسن آباد، بناهای تاریخی را بخشی از هویت ملی دانست و شهرداران سراسر کشور از جمله شهرداری تهران را ملزم به توجه به این ابنیه و مقام سازی آنها با همکاری میراث فرهنگی کرد.

همچنین رئیس جمهور، در جلسه ۱۷ مهر  ، به شهرداری تهران و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط دستور داد تا نسبت به حل معضل بوی تعفن و نامطبوع اتوبان تهران-قم (حدفاصل فرودگاه امام تا مرقد مطهر امام «ره») اقدام و گزارش آن را به دولت ارائه دهند.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در خصوص پیگیری های انجام شده در خصوص این دو موضوع به ، می گوید: رئیس جمهور این مسئولیت را به شهرداری تهران نداده اند و  منشا بوی نامطبوع اتوبان تهران-قم خارج از تهران است.

وی معتقد است: این تکلیف به وزیر کشور سپرده شده که وزیر کشور هم خود به خود از شهرداری تهران در این خصوص کمک خواهد خواست.

هاشمی اضافه می کند: دستگاه های مختلفی در حال کار بر روی این موضوع هستند و به نتایجی هم رسیده اند اما هنوز گزارش قطعی در این رابطه در اختیار شورا قرار نگرفته است اما تا آن جا که می دانم هم وزارت کشور، هم محیط زیست و هم مسئولان منطقه حسن آباد و کهریزیک تلاش هایی در خصوص کاهش حد بود در منطقه  انجام داده و به نتایجی هم رسیده اند، من چند بار از آن مسیر عبور کردم و احساسم این بود که وضعیت بود نا مطبوع در این محدوده  بهتر شده است.

بوی اتوبان تهران-قم کاهش پیدا کرده است 

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در