حامیان جدایی استقلال کالیفورنیا از آمریکا پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای جدایی این ایالت از آمریکا را به دادستان کل ایالت کالیفورنیا ارائه کردند.

پایگاه الفجر مصر نوشت درصورتی که این طرح با حمایت کافی روبرو شود، همه پرسی برای جدایی ایالت کالیفورنیا از آمریکا درسال 2019 بر اساس ماده دوم قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
بر اساس این گزارش، کمپین "بله کالیفورنیا" باید در رای گیری نوامبر 2018 با حمایت اصولی و کافی روبرو شود تا همه پرسی دراین باره در مرحله بعدی در سال 2019 برگزار شود.
دراین گزارش همچنین آمده است که موافقت با این طرح، مستلزم جمع آوری نیم میلیون امضا ظرف 6 ماه خواهد بود. این کمپین اعلام کرده است که هدفش کسب یک میلیون رای است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا