شش نفر از اعضای مجمع الکترال آمریکا توافقی مبنی بر تغییر آرای الکترال دونالد ترامپ امضا کردند.

به گزارش یزد فردا به نقل از  وب‌سایت "دیلی میل"، دستکم 6 نفر از اعضای مجمع الکترال آمریکا توافقی را به امضا رسانده اند تا از رسیدن آرای دونالد ترامپ – رئیس جمهور منتخب آمریکا – به حدنصاب 270 رای الکترال جلوگیری کنند.

برای این منظور، باید 37 رای دونالد ترامپ تغییر یابد. با این‌که قانع کردن 37 نفر از اعضای جمهوری‌خواه مجمع الکترال برای این اقدام دور از ذهن به نظر می‌رسد، تعداد زیادی از اعضای خیانت‌کار الکترال – افرادی که خلاف اکثریت آرای ایالتشان رای می‌دهند – می‌تواند انتخاب این مجمع را زیر سوال ببرد.

قوانین انتخاباتی آمریکا بیان می‌کند رای الکترال در پیروزی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که هیلاری کلینتون – نامزد حزب دموکرات – در آرای مردمی 1.7 میلیون رای بیشتری نسبت به دونالد ترامپ کسب کرده است. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، اعضای مجمع الکترال باید به نامزد پیروز در آرای مردمی رای دهند.

با این‌حال، در برخی از ایالت‌ها مانند آریزونا و جورجیا، قانونی برای رای دادن اعضای الکترال وجود ندارد. این امر موجب شده است این افراد از سراسر آمریکا پیام‌های بسیاری را مبنی بر رای به کاندیدای دیگری به جز ترامپ دریافت کنند.

در 228 سال گذشته، تنها 157 رای دهنده الکترال خیانت‌کار وجود داشته است. در این میان، 71 نفر به دلیل فوت کاندیدای مورد نظرشان ناچار شدند به فرد دیگری رای دهند.

حال، حتی در صورتی که مجمع الکترال رای‌های ترامپ را به کمتر از 270 برساند، مجلس نمایندگان آمریکا باید درباره آینده این میلیاردر تصمیم بگیرد. از آنجا که اکثریت کرسی‌ها در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد در نتیجه انتخابات تغییری حاصل شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا