یزدفردا:یکی دیگر از محصولات کمپانی Adobe در زمینه ی کار بر روی فیلم و افزودن افکت به فیلم،