یزدفردا "سیاسی :گروه 88در بيانيه اي از مردم استان خواست در مراسم سالگرد آيت الله خاتمي شركت نمايند در بخشي از اين بيانيه آمده است:
آيت الله خاتمي اسوه تقوي ،معلم اخلاق و مظهر فضيلت در اين ديار بوده و هست ما حاميان جوان سيد محود خاتمي در استان يزد در بيستمين سالگرد ارتحال اين عالم روشن ضميردر كنار فرزندان روح الله و يادگار امام راحلمان ياد و خاطره آن مجاهد نستوه را گرامي داشته و از همه همشهريان و مردم قدر شناس استان يزد دعوت مينماييم در مراسم سال ياد آن پير فرزانه حضور بهم رسانند .

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا