یزدفردا:رييس جبهه مشاركت ايران اسلامي يزد: مدعي العموم در اين مسئله ذيحق است یزدفاطمه عباسقلي زاده، رييس جبهه مشاركت ايران اسلامي  اظهار داشت: علي‌رغم توهين به شخصيت‌هاي علمي و مذهبي كشوركه قرابت بسيار نزديكي با حضرت امام خميني (ره) داشته اند ، برخوردي از سوي مراجع قضايي صورت نگرفته است.

وي افزود: اين اتهامات در اذهان عمومي ايجاد شهبه مي كند كه به چه علت نسبت به اين جريانات برخوردي صورت نمي گيرد، درحالي كه مدعي العموم ذيحق است.

عباسقلي زاده، ادامه داد: ديدگاه عاملان توهين، قطعا دور از تقوا و انسانيت است، چرا كه هيچ فرد متشخصي حاضر نيست به حريم خصوصي ديگران وارد شود.

وي خاطرنشان كرد: توهين به شخصيت آيت الله خاتمي از سوي شخصي صورت گرفته كه در شان برخورد نمي باشد.

رييس جبهه مشاركت ايران اسلامي استان يزد تاكيد كرد: مشخص است يك فرد چنين توهين را انجام داده است، چرا كه هيچ گروهي حاضر نيست در اين حد، افكارش را تنزل دهد.

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا